Historie

Vodňanští Židé

Již kolem roku 1500 žili ve Vodňanech židé Isaiáš a jeho syn Abrahám. V důsledku královského výnosu se musel roku 1542 z města vystěhovat žid Jakub. Židé se ve Vodňanech objevují opět až ve 30. letech 17. století. Usadila je zde zástavní vrchnost Marradasové. Roku 1698 jim dala vystavět židovský dům. Ačkoliv bylo židovské obyvatelstvo usazeno převážně v prostorách dnešní Majerovy ulice, uzavřené ghetto ve Vodňanech nevzniklo.
Židovská modlitebna je ve Vodňanech doložena k roku 1724. Později městská rada vykázala židům místo v obecní zahradě blíže městských zdí, na němž si v letech 1743 - 1744 postavili židovskou školu neb synagogu s příbytkem kantora. Tato synagoga, stojící poblíž dnešní budovy, byla ke kultovním účelům využívána snad až do poloviny 19. století.
Roku 1834 si židovská obec pro postavení synagogy koupila prázdné místo po domě číslo V. Nová klasicistní budova jí byla připsána do vlastnictví až v roce 1860, poté roku1868 také nová budova židovské školy za synagogou. Bohoslužby se v synagoze konaly až do druhé světové války. Od roku 1956 slouží jako Městské muzeum. Roku 1959 byla otevřena první stálá expozice.
Úřední soupis zaznamenal ve Vodňanech roku 1746 celkem 52 židů. Roku 1852 bylo napočítáno 22 rodin. Při sčítání obyvatelstva se k židovskému vyznání ve Vodňanech hlásilo roku 1900 celkem 149 osob (3% všech obyvatel), roku 1930 pak 114 osob. Po druhé světové válce Židovská náboženská obec ve Vodňanech již obnovena nebyla. Tak zvanému konečnému řešení židovské otázky padlo za oběť 82 vodňanských občanů židovského vyznání.
Vodňanská židovská obec zůstávala dlouho bez vlastního hřbitova a své zesnulé ukládala k poslednímu odpočinku na vzdálených hřbitovech v okolí. Teprve roku 1840 si s povolením c. k. gubernia zakoupila od vodňanské obce pozemek, ležící asi 3 km od města a 700 metrů od osady Pražák. V závěru téhož roku se na novém hřbitově konaly první pohřby. Svému účelu sloužil do druhé světové války. Nejstarší náhrobníky pocházejí z pol. 19. st. Hřbitov byl za finanční podpory města Vodňan a sponzorů opraven dobrovolníky a slavnostně zpřístupněn veřejnosti 6. září 1998.
 
Památník obětem světových válek v Zeyerových sadech
Památník obětem světových válek
Památník obětem světových válek - levá strana
Památník obětem světových válek - pravá strana