Antonín Waldhauser

Waldhauser, Antonín
* 17. březen 1835 (Vodňany)
30. říjen 1913 (Německý Brod)
Medailon:

Malíř. Na doporučení budějovického biskupa absolvoval pražskou akademii (1849-1854), kde studoval v elementárce u Rubena, pak u prof. Lhoty a Haushofera. Po studiu na akademii ve Vídni (1855-1857), kde byl žákem Blaase, Geigera, Rösnera a prof. Wuzingera a Pergera, na cestách po Evropě. Zabýval se historickou malbou. Často se stěhoval. Několik let pobýval na Smíchově, pak na Voticku, Čáslavsku, Kutnohorsku a poslední roky života v Německém Brodě. Pod vlivem studia starých mistrů v obrazárnách namaloval velký dětský portrét synovce Josefa Hölla a r. 1860 vlastní podobiznu. V roce 1863 se vypravil pěšky do Kostnice, kde načrtl plány pro obrazy z Husova života. Jako vlastenec překládal své jméno na Lesodomský. Zúčastnil se návrhů krojů pro pražský Sokol (1862) a aktivně podporoval polské povstání (1863). Vyučoval malbě v četných pražských rodinách (1863-1868), včetně manželky B. Smetany. Od roku 1870 téměř každoročně vystavoval v Praze na Žofíně na výstavách S.V.P.U. (Spolku výtvarných profesionálních umělců?). V 70. letech navštívil Rusko, Mnichov (1877) a Francii (1878). Své obrazy vystavoval na jubilejní výstavě v Praze (1891). Zpočátku se věnoval portrétům a figurální malbě, později krajinám, zátiším a historickým scénám. Ke konci svého života pobýval u své sestry na Čáslavsku, vyučoval malbě a maloval drobné pohlednice. Jeho ilustrace byly publikovány v českých a mnichovských periodikách. Autorem velkého množství obrazů, zejména malého formátu. Jeho dílo se nachází v soukromých sbírkách, Galerii výtvarného umění Litoměřice, v MAG ve Vodňanech, Středočeské galerii, v Národní galerii v Praze i jinde.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 384-385