Florián Fencl

Fencl, Florián
* 2. květen 1879 (Adamov u Českých Budějovic)
28. prosinec 1951 (Vodňany)
Medailon:

Vodňanský farář, spisovatel

Narodil se v Adamově u Českých Budějovic. Vystudoval gymnázium v Českých Budějovicích a po maturitě pokračoval ve studiu na tamním semináři. Na kněze byl vysvěcen 20. 7. 1903, působil nejprve v Bošilci, poté ve Strakonicích a od 1. 9. 1904 ve Vodňanech. Zde setrval až do konce svého života.
Založil zde Okrašlovací spolek (ten vybudoval mj. městské parky a vycházkové trasy v okolí města, pořádal vlastivědné a cestopisné přednášky, vycházky a výlety).
Založil též dobročinný spolek Mikuláš, jehož účelem bylo poskytovat nemajetným, především dětem, dárky na přilepšenou. Pořádal různé dobročinné akce a sbírky.
Psal vlastivědné básně a bohatou měl i jinou publikační činnost. Byl zakladatelem a redaktorem novin Okrašlovacího spolku Náš domov a Okrašlovatel. Psal články historické (např. o kostele P. Marie ve Vodňanech, o vodňanském zlaté a o J. Zeyerovi) i povídky. Byl autorem kroniky válečných let - Soumrak a svítání (1938-1945).
Patřil mezi české duchovni, kteří ve své kazatelské činnosti pronášeli myšlenky na národní svébytnost českého národa. Obětavý člověk, který po vzoru svých předchůdců z českého národního obrození po dlouhá desetiletí aktivně pracoval na poli kultury a vzdělání.