Václav Dyk

Dyk, Václav
* 27. únor 1912 (Strakonice)
5. listopad 1995 (Brno)
Medailon:

Veterinární lékař, ichtyolog, parazitolog. Po studiu Reálného gymnázia ve Strakonicích (1923-1924) a Táboře, kde také maturoval (1924-1931), a Vysoké školy zvěrolékařské (veterinární) v Brně (1931-1938) odborným asistentem Biologického a parazitologického ústavu v Brně (1938-1942). Po uzavření vysokých škol nacisty komisařem zemědělsko-technické služby Výzkumné stanice rybářské a hydrobiologické při Střední rybářské škole ve Vodňanech (1940-1946), po válce pověřen obnovou činnosti Výzkumné stanice zemědělské v Opavě, jejím   vrchním   komisařem (1946-1948). Poté opět na Vysoké škole veterinární v Brně, v níž působil až do svého odchodu do důchodu (1948-1976): Docentem (1948), profesorem parazitologie (1955) a doktorem veterinárních věd (1961). Vedoucím katedry parazitologie a invazních chorob Veterinární fakulty (1953-1969), proděkanem (1955-1959) a prorektorem VŠZ (1962-1967). Zabýval se problematikou hydrobiologie, ichtyologie, parazitologie, užité zoologie a ekologie. Objevil platnost ohniskovosti některých chorob ve vodním prostředí a popsal přes sto druhů cizopasníků nových pro uzemí Čech a Moravy. Aktivně se zajímal o ochranu přírody, myslivost, kynologii, sportovní rybářství a umělý chov ryb, ornitologii a perlorodku říční, včetně historie uvedených oblastí. Zúčastnil se práce na naučných slovnících (zemědělském, lesnickém, mysliveckém), redigoval sbírku  rybářské  beletrie  Pramen. Za svého působení na Vysoké  škole veterinární přispěl k výchově vynikajících českých i slovenských odborníků. 17 let redigoval sborník Acta veterinaria v Brně. Též redaktorem vědeckých publikací VŠZ Brno, členem redakční rady Angewandte Parasitologie.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 72-73