PhDr. Václav Mostecký

Mostecký, Václav, PhDr.
* 28. září 1885 (Vodňany)
23. listopad 1962 (Kardašova Řečice)
Medailon:

Historik. Po studiích na Gymnáziu v Klatovech (1896-1898) a v Českých Budějovicích (1898-1904) studium českého a latinského jazyka na pražské univerzitě (1904-1909), kde později promován doktorem filozofie (1912). Profesorem Gymnázia v Roudnici (1909-1911) a v Jindřichově Hradci (1911). Pokusy o žurnalistickou tvorbu již od středoškolských studií, členem organizace vysokoškolského hnutí, sdružení jihočeských akademiků Budivoj a Spolku českého studentstva. Vedoucím redaktorem Časopisu českého studentstva (1906-1907), kde publikoval své první odborné studie. Spoluzakladatelem státoprávní demokratické organizace v Jindřichově Hradci, zprvu jejím jednatelem, později předsedou. Za národní demokracii prvním náhradníkem městského zastupitelstva (od roku 1919) a prvním náměstkem starosty (od r. 1930). Též činný v Osvětovém sboru, NJP, Literární jednotě i dalších spolcích, vedoucím studentského literárního kroužku a odpovědným redaktorem jeho časopisu Jeřáby. Pro svou příslušnost k národní demokracii upadl po roce 1948 v nemilost. Odešel ze všech funkcí a žil v domově důchodců.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 221