JUDr. Zdeněk Novák

Novák, Zdeněk, JUDr.
* 5. srpen 1901 (Rakovník)
6. květen 1997
Medailon:

Právník, zakladatel Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové, čestný občan města Vodňany, manžel Marie Novákové.

Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Jako právník pracoval v několika soukromých firmách, později byl právníkem Státního obchodu. Byl registrovaným příslušníkem Ústředí vědeckých pracovníků v Praze.

Napsal několik odborných právnických publikací, z nichž uvádíme:
- Lhůty práva soukromého a veřejného;
- Poslední pořízení a projednání pozůstalostí prováděné starosty obcí;
- Sbírka vzorců pro advokáty ve věcech sporných, exekučních, trestních a jiných;
- Vzorce ve věcech honebních, zbrojního patentu a rybolovu;
- Vzorce ve věcech pozůstalostních.
Živě se zajímal o kulturní život. Byl dlouholetým jednatelem nadace Ústřední matice školská.
V roce 1992 se spolu se svou manželkou rozhodl založit ve Vodňanech Nadaci JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové k obohacování sbírek vodňanské městské galerie.
V roce 1994 mu bylo uděleno čestné občanství města Vodňan za finanční a materiální pomoc městu.
Zemřel 6. května 1997. Urna s jeho ostatky je uložena na Vinohradském hřbitově v Praze.