Nadace manželů Novákových

Výběrový katalog ze sbírek vodňanské městské galerie

Obálka Nadace manželů Novákových
Hlavní název:Nadace manželů Novákových
Další název:Výběrový katalog ze sbírek vodňanské městské galerie
Autor textu:Mgr. Jitka Velková
Ilustrace/Foto:Foto Pavel Hrdina
Grafická úprava:Mgr. Štěpán Viktor
Litografie:PTS, spol. s r. o. Vodňany
Tisk:Tiskárna HEMALA Písek
Počet stran:48
Datum vydání:2012
Vydavatel:Městské muzeum a galerie Vodňany, 2012
Pořadí vydání:1. vydání
Náklad:250 ks
ISBN:978-80-905004-1-9
Cena:99 Kč
Vazba:brožovaná
Medium:kniha
Jazyk:český
Popis:

Katalog shrnuje 20 let činnosti Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové se sídlem ve Vodňanech, která sdružuje finanční prostředky za účelem nákupu obrazů pro výtvarnou sbírku Městského muzea a galerie Vodňany. Založení nadace a její počínání představuje v současném českém muzejnictví jistě mimořádný projev dárcovství, který si zaslouží respekt nás všech. Úvodní text shrnuje historii vzniku vodňanské galerie a získávání výtvarných děl od jednotlivých dárců. Zařazeny jsou reprodukce všech darů manželů Novákových a jejich nadace, mezi kterými nechybějí obrazy ani českých krajinářů - Antonína Chittussiho, Františka Kavána, Antonína Waldhausera, portréty Vratislava Nechleby, nebo i kresby malíře Jana Zrzavého.

Katalog je opatřen seznamem vyobrazených děl a použité literatury.