Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové

Nadace byla zřízena dne 25. června 1992 městem Vodňany na základě nadační listiny manželů Novákových. Sdružuje finanční prostředky od dárců za účelem nákupu uměleckých děl - obrazů mistrů 19. a počátku 20. století.
 
Správní rada:
členové správní rady: Mgr. Petra Čadková, paní Lenka Kodádková, Mgr. Markéta Flajšhansová, Ing. Vladimír Marek, Mgr. Ladislav Vovesný
tajemník: Mgr. Jitka Velková
revizor účtů: Ing. Mgr. Renata Tenderová
 
Adresa:
Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové
Náměstí Svobody 18
389 01 Vodňany
tel: 383 382 057

Bankovní konto:
MONETA Money Bank
číslo účtu: 215212289/0600

Vratislav Nechleba: Dáma v klobouku

 
Manželé Novákovi se od poloviny 80. let minulého století živě zajímali nejen o činnost Městského muzea a galerie Vodňany, ale především o odkaz dr. Blahomíra Žahoura, který rodnému městu daroval v roce 1967 svou rozsáhlou sbírku obrazů převážně českých krajinářů přelomu 19. a 20. století. Tento zakladatel vodňanské galerie a její první mecenáš již v darovací smlouvě pamatoval na možnost rozšiřování obrazové sbírky a přál si, aby jeho příkladu následovali i jiní. Jeho myšlenka se zcela naplnila především díky vodňanským občanům, ale i dalším příznivcům, jejich vztahu k městu a k umění. Manželé Novákovi se s obrazovým fondem galerie blíže seznámili v místě svého bydliště v Praze na výstavě Světlo v českém malířství – generace 80. a 90. let 19. století, kterou uspořádala Galerie hlavního města Prahy s Městským muzeem a galerií Vodňany v roce 1982. Následně město Vodňany několikrát navštívili. V roce 1987 darovali galerii první obraz – rozměrnou olejomalbu Madona s jehňátkem, vynikající kopii obrazu Rubensovy školy z florentského paláce Pitti. Dary z Prahy obohatily fond výtvarných děl v galerii ještě několikrát. Na počátku roku 1992 děkoval ředitel Jiří Pazdera dr. Novákovi za dopis, „který nám svým obsahem vyrazil dech.“
 
Nové ekonomické možnosti ve společnosti i jejich vlastní přivedly manžele Novákovy k myšlence trvalé podpory galerie prostřednictvím nadace s cílem rozšiřování její sbírky děl významných představitelů českého umění do první poloviny 20. století. Nadace JUDr. Zdeňka NovákaMarie Novákové byla zřízena na základě nadační listiny dne 25. června 1992. Sdružuje finanční prostředky od dárců za účelem nákupu uměleckých děl – obrazů českých mistrů 19. a počátku 20. století pro sbírku vodňanské galerie. Nadační radu vede starosta nebo místostarosta města Vodňany a jejím tajemníkem je ředitel MaG Vodňany. Členové nadační rady jsou jmenováni zastupitelstvem města. Výhodou je přímé propojení vedení města Vodňan a zázemí nadace v Městské galerii, jejíž je město zřizovatelem. Nadace nese jméno svých zakladatelů, kterým bylo v roce 1994 uděleno čestné občanství města Vodňan. Manželé Novákovi zemřeli oba v roce 1997 a již bohužel nemohou sledovat činnost nadace. V roce 2002 uspořádala Městská galerie ve Vodňanech k výročí deseti let činnosti nadace ve svých prostorách výstavu zakoupených a darovaných obrazů a vzdala tak hold nejen zakladatelům, ale i dalším nezištným dárcům. V roce 2012 MaG vydala katalog Nadace manželů Novákových při příležitosti 20. výročí založení nadace. Za dobu svého trvání k 31. 12. 2023 nadace zakoupila a předala galerii 41 obrazů a 25 kreseb v hodnotě 806 848 Kč. (Seznam děl)
 
Nadace pochopitelně nemůže svou činnost rozvíjet bez trvalého zájmu a podpory příznivců Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Nadační rada jim všem moc děkuje.
  
Kontakt:
 
Nadace JUDr. Zdeňka Nováka a Marie Novákové
Nám. Svobody 18, Vodňany, PSČ 389 01, tel.: 383 382 057, www.muzeumvodnany.cz
Mgr. Ladislav Vovesný, předseda nadační rady
Mgr. Jitka Velková, tajemník nadace