Dr. Antonín Majer

Majer, Antonín, Dr.
* 12. červen 1826 (Vodňany)
27. prosinec 1880 (Plzeň)
Medailon:

Pedagog. Přičiněním pátera Václava Jindřicha, faráře v Hradešicích, dán do německých škol v Písku, kde studoval i gymnázium. Po jeho absolvování studium filozofie v Praze (od r. 1844), po dvou letech přešel na techniku. Jako technik přednášel kandidátům učitelství na hlavních školách o fyzice (1849) a téhož roku ustaven suplentem na nově zřízené české reálce v Praze, kde vyučoval český a německý jazyk. Po složení státních zkoušek z matematiky a fyziky ve Vídni (1852) ustaven zde profesorem (1853), roku 1854 získal doktorát z filozofie. Členem Generálního ředitelství Průmyslové jednoty, která zřízena i jeho přičiněním. Podílel se na vzdělávání řemeslníků, přednášel na večerní průmyslové škole. Poslancem zemského sněmu za města Strakonice, Sušice a Vodňany (1861-1863). Navrhl zřídit průmyslovou školu zemskou (1863), členem zemské školní rady (1869). Z jeho popudu založila Průmyslová jednota denní a večerní průmyslovou školu pražskou (1870), první svého druhu v Čechách, kde prvním ředitelem. Vláda ji jako výhradně německou školu přestěhovala do Plzně (1876). Zde ředitelem a zároveň při ní založil plzeňskou večerní školu řemeslnickou (1876?). V Německu, Francii a Anglii zároveň studoval průmyslové školství a průmysl. Dle nabytých zkušeností upravil průmyslové školství v Čechách.

 

Otavan uvádí datum úmrtí 26.12.

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 189-199