Publikační činnost Antonína Majera

Společně s Řezáčem vydával Obecné listy (od r. 1860), které se však již následujícího roku staly politickým týdeníkem s jinými redaktory. Sestavil Technické tabulky I, II (1858, 1861), autorem publikací Ein Wort über die Physik an den Realschulen und über die Lehrbücher derselben (1855), Nauky technické (O spojitosti - 1855, O rovnováze - 1857), Fyzika pro nižší školy (1862), Řemeslník český neboli Rozjímání pro učedníka, tovaryše a mistra k uvědomění sebe samého (1863), Návrh ke zřízení řádné denní průmyslové školy (1864), Návrh k zřizování průmyslových škol ve městech českých (1869), Úlohy z matematiky určené k přijímacím zkouškám na Polytechnický ústav v Praze (1864), Fyzika pro vyšší školy (1869), ta byla mnoho let učebnicí středních škol, Fyzika pro školy měšťanské (1872), Umělecká řemesla v Čechách hynou a jak by prospívala (1874), Fyzika pro školy obecné (1875), Fyzika pro školy měšťanské i obecné (1875), Řemeslník český (1876) a Některé myšlénky o učení němčině na českých školách v Čechách (1879), Krejčí jako učeň, tovaryš a mistr (1947) a povídky V proudu žití (1940).

 

Hankovec, Milan. Významní rodáci Strakonicka, Strakonice 2005, s. 189-199