Subjekty

zjz 12,8 km
zobrazit místo na mapě
40%
POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální rehabilitace
Ambulantní a pobytová služba, která směřuje k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zdravotním postižením. V rodinném prostředí rozvíjíme dovednosti, návyky a činnosti potřebné pro samostatný život.
Forma: pobytová, ambulantní

Sociálně terapeutické dílny
Cílem je pravidelná a dlouhodobá podpora obnovování či zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
V KERAMICKÉ, ŠICÍ, TKALCOVSKÉ, VÝTVARNÉ a TRUHLÁŘSKÉ DÍLNĚ.
Forma: ambulantní
Adresa: Dub 26, 38425 Dub u Prachatic, Ing. Eva Podlahová, tel: 721 304 068 - ředitelka, www.stroomdub.cz, www.facebook.cz/stroomdub, info@stroomdub.cz, tel: 388 328 159, 724 746 525,725 027 779
Hledat:
Oblast zájmu:
Heslo:
Do vzdálenosti:
Oblasti zájmu: