Subjekty

Vodňany
zobrazit místo na mapě
40%
Základní škola je zřizovaná podle §16 odst. 9 školského zákona.
Vykonává činnost základní školy praktické, základní školy speciální a školní družiny.
Základní škola praktická vzdělává žáky s lehkým mentálním postižením, základní škola speciální poskytuje vzdělání dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s kombinovaným postižením (řečovým, sluchovým, pohybovým) a s autismem.
Je to škola rodinného typu, výhodou jsou malé počty žáků ve třídách. Ve většině tříd je kromě vyučujícího i asistent pedagoga.
Při vyučování se klade důraz na praktické poznávání jevů a výuku prostřednictvím prožitků. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a pracovitosti.
Učí se poznávat své přednosti, zvládat sebeovládání a překonávat životní problémy.
Jejím cílem je spokojený, vyrovnaný, úspěšný žák, který ve škole zažívá pocit jistoty a bezpečí a je dobře připraven na vstup do život.
Adresa: náměstí 5. května 104, 38901 Vodňany, Mgr. Šárka Piklová, www.zsvodnany.cz, zs-5kvetna@vodnany.cz, tel: 383 382 624
Hledat:
Oblast zájmu:
Heslo:
Do vzdálenosti:
Oblasti zájmu: