Publikace MaG Vodňany

NOVINKA

Bejvávalo...

Rudolf Berka

2. vydání

 


Helfenburk v pověstech

Jitka Velková & kolektiv autorů

Z tisku

Recenze

 


 

Sametové Vodňany

kolektiv

 


NOVINKA

 

 

Vodňany a Vodňansko 11

kolektiv

 


 

 

 

Fejetůnky z Vodňan

Ludmila Plachtová

 

Radost z Fejetůnků​

 


 

 

Vodňany a Vodňansko 10

kolektiv


 

 

Nekonečný kalendář vodňanských výtvarníků

 


 

 

Katalog Václav Junek - Statečná srdce

Doprovodný katalog k výstavě

 


 

 

Vodňany uprostřed jižních Čech

 

Jitka Velková, Pavla Stuchlá

 

Video upoutávka

 


 
 
 

Výběrový katalog ze sbírek vodňanské městské galerie
 

Rudolf Berka
 

kolektiv
 

Rudolf Berka
- vyprodáno

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Paměť umění
katalog ke 40. výročí založení galerie
 

 
 

 
 

 

Vodňany a Vodňansko
turistický průvodce
kolektiv
 

 
VYPRODÁNO

300 let poutního kostela Jména Panny Marie na Lomci, Sborník příspěvků z odborného semináře, konaného dne 14. září 2004 v Městské galerii ve Vodňanech u příležitosti kulatého výročí vysvěcení chrámu. Vodňany 2005. 160 s.
 

 

BERKA, Rudolf: Vodňany v období první republiky 1918 – 1938, (Ze zpráv dobového tisku.) 1. vydání. Vodňany 2005 – 74 s., obr. v textu.
 

 

 
 
Sborník historických prací k dějinám města Vodňan. Red. Mgr. Pavla Stuchlá. Vodňany 2004. 232 s.

 

STUCHLÁ Pavla a kol.: Paměti vodňanských domů (1480-1654), I. díl, Vodňany 2004. 256 s.

  
Vodňany a Vodňansko 5., Sborník historických prací k dějinám města Vodňan. Red. Mgr. Pavla Stuchlá. Vodňany 2002. 160 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří: Váša Příhoda 1900-1960, Vodňany 2000. 16 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří - STUCHLÁ, Pavla: Paměti vodňanských domů (1648-1857), II/1 Město. II/2 Předměstí. Vodňany 1999. 312 + 384 s.

Události let 1914-1918 ve Vodňanech, Kronika první světové války v pohledu tajemníka Městského úřadu. Napsal Dr. J. Kaňka. Vodňany 1998. 144 s.

Julius Zeyer - Texty, sny, obrazy, (Sborník Zeyerovských přednášek.) Uspořádal Tomáš Vlček. Vodňany 1997. 182 s.

Vodňany a Vodňansko 4., Sborník historických prací k dějinám města Vodňan vydaný u příležitosti oslav Roku Vodňan (1996-1997). Red. Jiří Louženský. Vodňany 1997. 128 s.

LOUŽENSKÝ, Jiří: Děkanský kostel Narození Panny Marie ve Vodňanech, Vodňany 1996. 80 s.

Vodňany 1937-1945, Sborník prací a dokumentů k 50. Výročí osvobození republiky. Red. Jiří Louženský. Vodňany 1995. 88 s.

Vodňany a Vodňansko č. 1., Vodňany 1992. 52 s.

T. G. Masaryk. Pamětní list ke 140. výročí narození T. G. Masaryka, Vodňany 1990.

PLETZER, Karel: Jindřich Veselý. Historik a organizátor českého loutkářství 1885-1939, Vodňany 1987. 88 s.

PLETZER, Karel: Knihovna M. Havla Gelasta Vodňanského, Vodňany 1987. 88 s.

15 let galerie Městského muzea ve Vodňanech, Úvodní slovo a redakce Jiří Pazdera. Vodňany 1984. 32 s.

STEHLÍK, Ladislav: Václav Štětka, malíř výlovů, polní práce a kytek, Vydání k uctění nedožitých devadesátých narozenin. Vodňany 1983. 28 s.

STEHLÍK, Ladislav: Dvě krajanské tváře, Vydáno k 50. Výročí úmrtí Františka Heritese a Josefa Holečka. Vodňany 1979. 24 s.

30 let budování města Vodňan, Vydáno na počest 30. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Text Zdeněk Šmaus. Vodňany 1975. 62 s.

Vodňany a Vodňansko 3., 1971. Red. Rudolf Berka 56 s.

Vodňany a Vodňansko 2., 1970. Red. Rudolf Berka 48 s.

BERKA, Rudolf: Vývoj rybničního hospodářství na Vodňansku, Vodňany 1970. 82 s.

Vodňany a Vodňansko 1., 1969. Red. Rudolf Berka. 48 s.

Heritesovo muzeum ve Vodňanech, Text Jan Prajer.Vodňany 1947.